Uurimistöö koostamine

Üldtuntud tõde, et uurimistöö koosneb referatiivsest osast ning uurimuslikust poolest. Uurimistöö ei ole referaat, vaid põhineb veel uurimata (väheuuritud) materjalide analüüsil, mis võimaldab vastata uurimisküsimustele või teha järeldusi vastavalt püstitatud hüpoteesidele (KiNG uurimistöö juhend).

Selle veebilehe eesmärgiks ongi anda teadmisei uurimistöö referatiivse osa kirjutamisest ja uurimusliku osa koostamisest. Anda näpunäiteid hea sissujuhatuse ja kokkuvõtte kirjutamiseks. 

Esimeseks näpunäiteks oleks see, et lisa kohe korrektsed allikaviited teksti. Sellega hoiad Sa väga palju aega kokku. Töö põhiosa jaotub kaheks kuni kolmeks peatükiks: referatiivseks peatükiks kasutatud kirjanduse põhjal, uurimuseks-analüüsiks. analüüsi võib kirjutada ka kolmandasse peatükki.

Uurimuslik pool

Õpilasuurimused on tavalised empiirilist laadi. Uurimistöö uurimusliku osa (empiiriline uurimus) moodustab küsitlus, ankeet, intervjuu, katse või vaatlus ning tulemuste analüüs. Kindlasti ei saa lugeda uurimiseks lihtsat võrdlemist või lihtsalt omale mingi teema selgekstegemist materjale läbitöötades. Samuti ei piisa ainult küsitluste ja intervjuude läbiviimisest ilma analüüsita.